Při návrhu klíčových slov pro SEO či PPC kampaně se používají různé nástroje. Několik jich nabízí i samotný Google a v našich končinách máme k dispozici i pomůcky od Seznamu. Mezi nejpoužívanější patří nástroj od Google – Plánovač klíčových slov, který najdete na adrese https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner.


Agregace vyhledávacích dotazů

Červenec 2016 nebyl pro SEO specialisty okurkovou sezónou. Bezvarování a bez upozornění se začal Keyword Planner chovat jinak, než jsme bylizvyklí. Donedávna plánovač podal přesné informace o hledanosti každéhojednotlivého slova, které jste zadali k analýze.

Příklad:

Zadali jsme slova:klempíř, klempířství, klempířské práce,klempířské a pokrývačské práce

Donedávna by byl výsledek takovýto:

Vyhledávací dotazy
Prům. měsíční vyhledávání
klempíř480
klempířství170
klempířské práce140
klempířské a pokrývačské práce10
Tabulka 1 - stav ke dni 20. 5. 2016

Pokud to ale zkusíme dnes, čili 10. 10. 2016, bude výsledek jiný:

Vyhledávací dotazy
Prům. měsíční vyhledávání
klempíř880
klempířství170
klempířské práce140
klempířské a pokrývačské práce10
Tabulka 2 - stav ke dni 10. 10. 2016

Vidíte ten rozdíl? Dnes už Google nepodá informaci o hledanosti slov „klempíř“ a „klempířství“ zvlášť, ale provede agregaci a čísla prostě sečte. A neboť je nově číslo ještě vyšší než součet těch dvou, pravděpodobně je v té agregaci ještě nějaké třetí. Ve výsledku se také ukáže jen jedno z obou slov. Donedávna ukázal sice ještě obě slova, ale u obou byl stejný počet, čili i kdyby se ukázala obě slova, v našem případě by obě měla hledanost 880. Docházím tak k závěru, že změny stále ještě probíhají a dnešní stav není konečný.

Co všechno Google agreguje?

  • jednotná a množná čísla. Je jedno, zadáte-li „klempíř“ nebo „klempíři“. Google oznámí hledanost slova „klempíř“
  • slova s diakritikou a bez ní. Zatím sice nepracuje úplně stoprocentně, ale po zadání slov „čokoláda“ a „cokolada“ nám Google oznámí, že hledanost slova „cokolada“ je 2900. Je zajímavé, že upřednostní variantu bez diakritiky. I když zadáte jen „čokoláda“, uvidíte hledanost slova „cokolada“
  • témata. V češtině je to prozatím nedokonalé a témata se zatím neslučují tak pečlivě jako u anglických slov, ale čekejme, že Google to ještě dotáhne. Třeba výrazy „seo“ a „search engine optimization“ jsou pro něj stejné a mají tak stejnou hledanost.

Rozsahy objemu vyhledávání

Ještě zajímavější je ale další změna v chování Keyword Planneru. Je celkem podstatné jakou hledanost slovo má. Možná, že u PPC to není až tak kritické – v průběhu kampaně si ze statistik impresí a prokliků vytáhneme přesné informace a soustředíme se na slova, která přinášejí největší profit. U SEO ale potřebujeme vědět předem, jestli se více vyplatí jednotné či množné číslo, zkratka, či plné znění apod.

A teď ta nepříjemnost – google začal místo přesných čísel zobrazovat jen nějaký přibližný rozsah hledanosti. Takže dosud to vypadalo takto:

Od provedení změn vidíte možná něco jako:

Představte si, že máte 2 klíčová slova, přičemž jedno bude mít hledanost 880 a druhé 170. Obě se ale objeví ve stejné skupině hledaností a to 100 – 1 tis. Celkem nepříjemné že?

Tato změna se prý sice týká jen těch, kteří se přihlašují účtem, na kterém nejsou žádné kampaně, ale není to tak docela pravda. Já na svém soukromém účtu spravuji několik málo kampaní. Neutrácím sice mnoho peněz, ale něco přeci jen ano. A stejně vidím jen ty rozsahy místo konkrétních čísel.

Zdá se, že Google tlačí své partnery k vyšším útratám.

Jak z toho ven?

Bohužel nijak. Existují sice nějaké algoritmy, co se snaží agregovaná data zpětně rozparsovat, ale vždy jde jen o nějaký odhad na základě přesné hledanosti na jiných vyhledávačích. Je to sice lepší než nic, ale na taková čísla se stejně nedá nijak spolehnout.

Existuje ale jedna technika, která alespoň pomůže s otázkou, který výraz je pravděpodobně hledanější. A dokonce funguje i pro ty z nás, kteří vidíme jen ty rozsahy objemu vyhledávání.

1. Zadejte klíčová slova (u mě to bylo: klempíř, klempířství, klempířské práce, klempířské a pokrývačské práce) a po získání návrhů je přidejte do plánu. Pokud chcete, klidně pomocí tlačítka „Přidat vše“. Já přidal jen 3, protože to „klempířství“ se mi agreguje s „klempíř“

2. V plánu klikněte na tlačítko „Zkontrolovat plán“:

3. Zadejte hodně vysokou nabídku, např. 1000 Kč:4. Zadejte hodně vysokou nabídku, např. 1000 Kč:5. Ve vašem plánu nastavte změnu shody klíčových slov na „Přesná shoda“6. Přidejte klíčová slova, která zmizela díky agregaci. Použijte přesnou shodu. Já zadal klíčové slovo [klempířství]7.Když si pak načtete podrobné prognózy, uvidíte mezi klíčovými slovy i to klempířství (které se ale zase ztratí, pokud se vrátíte zpět na vyhledávání). V tabulce sice není vidět průměrný počet vyhledávání, ale poměr počtu zobrazení nám dá alespoň představu, jak si které slovo vede.


Ave, Google, Morituri te salutant

Co říci závěrem? Google chce vydělávat. Nevíš, kolik mášzaplatit za jedno klíčové slovo? Tak zaplať raději více :-)

Prosím – můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu iprotestovat, ale to je asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat.